OPEN BRIEF AAN PREMIER J.P.BALKENENDE

Amsterdam, 2 mei 2008 Mijnheer de premier, Over twee dagen zullen de doden die in de Tweede Wereldoorlog door de hand van de Duitse bezetters gevallen zijn worden herdacht. Ook zullen herdacht worden de Nederlandse militairen en de militairen die in Nederlandse krijgsdienst gevallen zijn in de twee oorlogen die Nederland tegen Indonesië heeft gevoerd in de jaren 1945/1949. Tijdens die oorlogen zijn door deze militairen afschuwelijke misdaden begaan tegen de Indonesische bevolking. In Bekassi, Rawagede, Zuid-Celebes en elders is zowel door militairen van de Koninklijke Landmacht als door die van het Koninklijk Nederlands Indische Leger volkerenmoord gepleegd. Nooit heeft de Nederlandse regering voor het gebeurde excuus aangeboden aan de slachtoffers, om maar te zwijgen van het op enigerlei wijze vergoeden van het materiële verlies of de toekenning van smartengeld. We hoeven niet uit te wijden over wat er is gebeurd, want alle feiten zijn bekend doch niet erkend. Het zou de Nederlandse regering sieren indien op 4 mei 2008 aan de Indonesische slachtoffers en hun nakomelingen excuus wordt aangeboden voor hetgeen hen in die twee oorlogen is aangedaan. Wij verhelen niet dat wij ijveren voor de instelling van een Internationaal Tribunaal dat zou moeten oordelen over de oorlogsmisdaden die Nederlandse militairen in de periode 1945/1949 in Indonesië hebben begaan en hopen dat uw regering daaraan medewerking wil verlenen. Met de meeste hoogachting, Maurice Ferares auteur verzetsman 1940/1945 overlevende van de Holocaust. Download complete openbrieven 

TERDAD
* Een spijtbetuiging is geen ERKENNING *

* Minister Balkenende weigert excuses,dus de Nederlandse regering weigert excuses *

* Geen Erkenning – Geen excuses – dus dan kan er ook geen verzoening plaats vinden *

* 17-8-1945 aanvaarden dus niet erkennen zoals alle landen id de wereld wel doen *

Dit is alemaal zeer merkwaardig!!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *