Persbericht: Gerechtshof Amsterdam neemt klacht Stichting K.U.K.B. in behandeling

4 juli 2022
[Untuk Bahasa Indonesia klik di sini / For English click here.]

Onlangs heeft Stichting K.U.K.B. bij het Gerechtshof in Amsterdam een beklag ingediend tegen de beslissing van de Officier van Justitie om het Rijksmuseum, de directeur en de curator niet te vervolgen voor het gebruik van de term ‘Bersiap’ in de tentoonstelling Revolusi, die gaat over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Wij hadden in januari aangifte gedaan tegen het Rijksmuseum. Op basis van de artikel-12 procedure is het Hof genoodzaakt onze klacht in behandeling te nemen. 

Naar onze mening ging de Officier van Justitie in zijn beslissing om niet te vervolgen te zeer uit van de uitleg die voorstanders van het gebruik van het begrip ‘Bersiap’ daaraan geven. 

Volgens ons wordt de term ‘Bersiap’ voornamelijk gebruikt als een aanklacht van de kolonisatoren tegen de gekoloniseerden, die zich tegen hun verwachting in niet dankbaar toonden voor de drieënhalve eeuw uitbuiting, racisme en slavernij, maar daartegen in opstand kwamen zodra de gelegenheid zich voordeed. 

De term ‘Bersiap’ schildert Indonesiërs af als ondankbare, redeloze barbaren die zomaar zonder reden geweld gebruikten. Dit doet geen recht aan de werkelijke verhoudingen: Nederland was een bezetter van andermans land en had daar niets te zoeken. 

Het Hof gaat de zaak bestuderen. Eerst krijgt het OM de gelegenheid om zijn mening over het beklagschrift te geven. Dan vindt er naar verwachting een zitting plaats waar we onze bezwaren kunnen toelichten.  Die zal waarschijnlijk rond de jaarwisseling plaatsvinden. De uitspraak zal dan enkele weken later volgen.

Download persbericht als PDF