Persbericht: Afwijzing van de schadevergoeding van €5.000

Afwijzing van de ‘Bekenmaking 2021′, de schadevergoedingsregeling van €5.000

Jeffry Pondaag neemt afstand van de schadevergoeding van €5.000 euro die de Nederlandse Staat in bekendmakingen van 2021 aan Indonesiërs heeft aangeboden.

Weduwen en kinderen van Indonesiërs die hun mannen en vaders tijdens de bloedige periode van 1945 – 1949 door Nederlandse troepen in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog zijn geëxecuteerd, kunnen van de Nederlandse Staat een vergoeding krijgen van €5.000,-, mits de aanspraak gegrond is. De weduwen en kinderen moeten namelijk aannemelijk kunnen maken dat hun man of vader om het leven kwamen bij een standrechtelijke executie die zonder enige vorm van juridisch proces heeft plaatsgevonden. Om het leven komen tijdens gevechtshandelingen in de onafhankelijkheidsoorlog valt hier niet onder, dat wordt door de Nederlandse Staat nog steeds beschouwd als ’toelaatbaar’ geweld.

Indien naar het oordeel van de Nederlandse Staat is aangetoond dat de eiser van de claim voldoet aan de gestelde eisen, komen de eisers in aanmerking voor vergoeding van de schade die hij/zij door het overlijden van zijn geëxecuteerde man of vader heeft geleden. Deze vergoeding bestaat uit €5.000,-. Dit bedrag dekt alle mogelijke vorderingen van de eiser op de Staat, inclusief kosten die soms moeten worden gemaakt om de aanvraag te kunnen indienen. Om voor de bovengenoemde vergoeding in aanmerking te komen, dienen de eisers binnen vijf jaar na bekendmaking van de regeling een schadevergoeding aan te vragen.

Volgens het Nederlands ministerie van Defensie is deze schadevergoedingsregeling vorig jaar in Indonesië publiekelijk bekend gemaakt in de media, maar los van een enkel bericht in het Engelstalige blad Tempo, is er in Indonesië tot dusver nauwelijks iets bekend over de nieuwe regeling. Ook beweert de Nederlandse Staat dat Indonesische belangenverenigingen op de hoogte zouden zijn gebracht. Bij navraag blijken zij hierover nauwelijks te zijn geïnformeerd.

K.U.K.B. voorzitter Jeffry Pondaag: “Voor mij is het glashelder dat Indonesiërs erin geluisd worden. Naar mijn mening is het eventueel aannemen van deze goedkope fooi een vorm van verraad. Bij deze neem ik afstand van de schadevergoedingsregeling die de Nederlandse Staat aanbiedt. Het beschamend lage bedrag staat in schril contrast met het leed dat Indonesiërs is aangedaan. Door de zogenaamde vergoeding aan te nemen erkent men ook ‘Nederlands-Indië’ als voormalig Nederlands grondgebied, zoals dat in de aankondiging van de regeling staat vermeld. Als wij hierin meegaan legitimeren we de 350-jarige bezetting van de Indonesische archipel. Kolonialisme is op alle vlakken illegaal en op geen enkele manier goed te praten. Waar haalt Nederland het recht vandaan om een land dat 18.000 kilometer ver ligt als haar bezit te beschouwen? Het land was al van ons!”

Download in PDF: