Over ons

Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B.) is opgericht op 5 mei 2005. K.U.K.B. bestaat in Indonesië en in Nederland. Op 4 april 2007 is het comité in Nederland een stichting geworden. We zijn een niet gesubsidieerde onafhankelijke stichting. De correspondentienaam is yayasan K.U.K.B. We behartigen de belangen van (Indonesische) slachtoffers die onder de Nederlandse koloniale bezetting hebben geleden, met name voor wat betreft het geweld van oorlogsmisdaden gepleegd door Nederlandse militairen. Wij zetten ons in voor erkenning en excuses van de Nederlandse regering aan de Indonesische slachtoffers, voor terugbetaling van de oorlogsschade en roof, wij willen rechtsherstel voor het leed dat het Indonesische volk heeft ondergaan.

 1. Het Komite Utang Kehormatan Belanda heeft als doel:
  • de belangen te behartigen van de Indonesische burgerslachtoffers die in de Nederlandse koloniaal periode hebben geleden onder het geweld van het koloniaal regime en de oorlogsmisdaden die door de Nederlandse militairen zijn gepleegd onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Regering;
  • juridische erkenning van de Nederlandse regering voor de juiste onafhankelijkheidsdatum van de Republiek Indonesië die op 17 augustus 1945 is uitgeroepen;
  • een volmondig excuus te krijgen aan het Indonesische volk, uitgesproken door de Nederlandse regering, niet alleen voor ‘extreem geweld’ tussen 1945-1949, maar voor alle misdaden die Nederland in 350 jaar pleegde;
  • wij willen erkenning van de Nederlandse regering voor de Indonesische slachtoffers en erkenning voor de oorlogsschade, roof, rechtsherstel, en het leed dat het Indonesische volk heeft ondergaan en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin van het woord.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het organiseren van activiteiten en informatie te geven om de publieke opinie te veranderen;
  • sympathisanten te werven, organisaties en de politiek in binnen- en buitenland;
  • werven van sponsoren om de Indonesische slachtoffers naar Nederland te krijgen om hier hun woord te doen;
  • inspanning tot samenwerking met andere stichtingen met dezelfde doelstellingen.

Ons bestuur

Voorzitter : Dhr. J.M. Pondaag
   
   
   
   
 
Hoofd vertegenwoordiger in Indonesië
Jakarta en West-Java
Voorzitter : Irwan Lubis
Adviseur : Ray Sahetapy
   
Zuid- en West-Sulawesi
 
Voorzitter : Prof. Dr. Ir. Muh. Arief
Adres :