Over yayasan K.U.K.B.

Komite Utang Kehormatan Belanda is opgericht op 5 mei 2005. KUKB bestaat in Indonesië en in Nederland. Op 4 april 2007 is het comitë in Nederland een stichting geworden. De stichting is een niet gesubsidieerde onafhankelijke stichting. De correspondentie naam is yayasan K.U.K.B. yayasan K.U.K.B. behartigd de belangen van de (Indonesische) burgerslachtoffers die onder de Nederlandse koloniale periode hebben geleden onder het geweld van de oorlogsmisdaden gepleegd door de Nederlandse militairen. Een erkenning en excuses van de Nederlandse regering aan de Indonesische slachtoffers, erkenning voor de oorlogsschade, roof, rechtsherstel en het leed dat het Indonesische volk heeft ondergaan.

Voor meer informatie, e-mail :  jeffry@kukb.nl K.U.K.B. stichting gevestigd te Heemskerk, Nederland. Handelsregister K.v.K. Amsterdam, nr. 34271716. Rekeningnummer 13.19.28.341 Heemskerk (Rabobank). IBAN: NL57 RABO 013 19.28.341. BIC/SWIFT: RABONL2U

 1. Het Komite Utang Kehormatan Belanda heeft ten doel:
  • de belangen te behartigen van de Indonesische burgerslachtoffers die in de Nederlandse koloniaal periode hebben geleden onder het geweld van het koloniaal regime en de oorlogsmisdaden die door de Nederlandse militairen zijn gepleegd onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Regering;
  • een volmondig juridische erkenning te verkrijgen van de Nederlandse regering voor de juiste onafhankelijkheidsdatum van de Republiek Indonesië die op 17 augustus 1945 is uitgeroepen;
  • een volmondig excuus te krijgen aan het Indonesische volk, uitgesproken door de Nederlandse regering;
  • een erkenning van de Nederlandse regering te verkrijgen voor de Indonesische slachtoffers en erkenning voor de oorlogsschade, roof, rechtsherstel, en het leed dat het Indonesische volk heeft ondergaan en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin van het woord.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het organiseren van activiteiten en informatie te geven om de publieke opinie te veranderen;
  • sympathisanten te werven, organisaties en de politiek in binnen- en buitenland;
  • werven van sponsoren om de Indonesische slachtoffers naar Nederland te krijgen om hier hun woord te doen;
  • inspanning tot samenwerking met andere stichtingen met dezelfde doelstellingen.

Indien u ons wilt steunen om de Indonesische slachtoffers naar Nederland te krijgen om de premier en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken te ontmoeten, dan kunt u een donatie doen op rekeningnummer 13.19.28.341 t.n.v de stichting Komite Utang Kehormatan Belanda. Onze hartelijke dank hiervoor!

Onze bestuur

Voorzitter: Dhr. J.M. Pondaag
Secretaris: Dhr. Rob van Asdonck
Penningmeester: Dhr. Rob van Asdonck
Website redactie: Mw. Y. Rieger-Rompas
: Dhr. Ario Susmaryono
Hoofd vertegenwoordiger in Indonesië
Jakarta en West Java
Voorzitter: Yvonne
Adviseur: Ray Sahetapy
Zuid en West Celebes
Voorzitter: Prof. Dr. Ir. Muh. Arief
Adres: