Vacature advertentie 1889

Vacature advertentie 1889 BEKENDMAKING!!! DAG INLANDER,….. KOMOP MALEIS MENS,…. WIL JE WERKEN??? GOVERNEMENT NEDERLANDSCH INDIË HEB JE NODIG VOOR OM KNECHT TE WORDEN OF TJENTENK VOOR DE PLANTAGES VAN DE ONDERNEMING VAN GOVERNEMENT NEDERLANDSCH INDIË INDIEN JE MOEDIG BENT DAN ZIJN DE VOORWAARDEN ALSVOLGD : HEB JE STERKE HANDEN EN SPIEREN BEN JE MOEDIG HEB JE EEN GROF GEZICHT WOON JE IN HET GEBIED VAN NEDERLANDSCH INDIË HEB JE GEEN VERWANTSCHAP MET DE OPSTANDELINGEN OF BEN JE GEEN DIEF EN OF BEN JE NIET DIE AL DOOR DE POLITIONELE ACTIES ZIJN BESTREDEN BEN JE NOG GEEN KNECHT VAN EEN NEDERLANDER OF ONDERNEMER OF VAN DE PLANTAGE HEER EN OF EROPESCHE BARON WIL JE HARD WERKEN EN NETJES BEN JE EEN INLANDER MOET JE NAAR DE RAWA SENAJAN DAAR WORD JE UIT GEKOZEN DOOR EEN JURY DIE DAAR DIENST HEBT : LOOPT 3 KEER OM RAWA SENAJAN MEER DAN 30 KEER JE LICHAAM OPTILLEN MEER DAN 30 KEER BUIK OEVENING DOEN JE MOET MEVROUW SHANTI, MENEER TOMO EN MENEER ATMADJAJA TE ONTMOETEN JE KAN STARKS TJENTENK WORDEN VOOR OP TOBA, BULELENG, BORNEO, TANAMERA, BATAM, SOERABAJA, BATAVIA, EN RIAOEEILANDEN. GOVERNEMENT NEDERLANDSCH INDIË GEEF JE LOON : ETEN 3 MAAL PERDAG EN RIJST UIT BANGIL MIDDAG PAUZE VAN 1 UUR LOON GOVERNEMENT BELASTING VAN 40 PROCENT GELD VOOR DE HAAN HAASTIG ALS JE HET WIL .. DATUM 31 MAART 1889 NIET LAAT ZIJN HOOR .. BATAVIA 1889 ONDER DE NAAM VAN NEDERLANDSCH INDIË GUVERNEUR GENERAAL H.M.S VAN DEN BERGH S.J.J DE GOOIJ

UIT NASIONALE BIBILIOTHEEK CITAAT UIT EEN KRANT ADVERTENTIE VAN HET JAAR 1889
PENGOEMOEMAN !!! DAG INLANDER,…..HAJOO URANG MELAJOE,…KOWE MAHU KERDJA??? GOVERNEMENT NEDERLANDSCH INDIE PERLU KOWE OENTOEK DJADI BOEDAK ATAOE TJENTENK DI PERKEBOENAN-PERKEBOENAN ONDERNEMING KEPOENJAAN GOVERNEMENT NEDERLANDSCH INDIE DJIKA KOWE POENYA SJARAT DAN NJALI BERIKOET : Kowe poenja tangan koeat dan beroerat Kowe poenja njali gede Kowe poenja moeka kasar Kowe poenja tinggal di wilajah Nederlandsch Indie Kowe boekan kerabat dekat pemberontak-pemberontak ataoepoen maling ataoepoen mereka jang soedah diberantas liwat actie politioneel. Kowe beloem djadi boedak nederlander ataoepoen ondernemer ataoe toean tanah ataoe baron eropah. Kowe maoe bekerdja radjin dan netjes. KOWE INLANDER PERLOE DATANG KE RAWA SENAJAN DISANA KOWE HAROES DIPILIH LIWAT DJOERI-DJOERI JANG BERTOEGAS : Keliling rawa Senajan 3 kali Angkat badan liwat 30 kali Angkat peroet liwat 30 kali Kowe mesti ketemoe Mevrouw Shanti, Meneer Tomo en Meneer Atmadjaja Kowe nanti akan didjadikan tjentenk oentoek di Toba, Buleleng, Borneo, Tanamera, Batam, Soerabaja, Batavia en Riaoeeiland. Governement Nederlandsch Indie memberi oepah : 1. Makan 3 kali perhari dengan beras poetih dari Bangil 2. Istirahat siang 1 uur. 3. Oepah dipotong padjak Governement 40 percent oentoek wang djago. Haastig kalaoe kowe mahoe.. Pertanggal 31 Maart 1889 Niet Laat te Zijn Hoor.. Batavia 1889 Onder de naam van Nederlandsch Indie Governor Generaal H.M.S Van den Bergh S.J.J de Gooij.

De advertentie hierboven is eigenlijk een origineel fragment uit de krant uit 1889, afkomstig uit de Nationale Bibliotheek.

Reacties
AnthonyRer
pop over to these guys 3d engine
Justindum
Hello. nice to read this, thanks! #nicelyrules11
XRumerTest
Hello. And Bye.
RidgeSell
Hi! My name is Ridge and I’m pleased to be at kukb.nl. I was born in Norway but now I’m a student at the Michigan Technological University.
I’m normally an hard-working student but this term I had to go abroad to see my kinsfolk. I knew I wouldn’t have time to finish my personal statement, so I’ve found the perfect solution to my problem – essayerudite.com – essay writing service.
I had to order my paper, because I was pressed for time to complete it myself. I prefer EssayErudite as my personal statement writing service because it’s reputable and has a lot of experience in this market.
I received my order on time, with proper style and formatting. (personal statement, 36 pages, 7 days, PhD)
I never thought it could be possible to order personal statement from an online writing service. But I tried it, and it was successful!
I would necessarily suggest this thesis writing service to all my friends 😉
Brantlany
Hello! My name is Brant and I’m happy to be at kukb.nl. I was born in Ireland but now I’m a student at the Cornell University.
I’m normally an assiduous student but this term I had to go abroad to visit my kinfolk. I knew I wouldn’t have time to complete my research proposal, so I’ve found a great solution to my problem – essayerudite.com – writing an essay.
I had to order my paper, because I was pressed for time to finish it myself. I chose EssayErudite as my research proposal writing service because it’s reputable and has a lot of experience in this market.
I received my order on time, with proper style and formatting. (research proposal, 102 pages, 2 days, University)
I never thought it could be possible to order research proposal from an online writing service. But I tried it, and it was successful!
I would confidently recommend this cheap essay writing service to all my friends 😉
GalenHom
Hi! My name is Galen and I’m happy to be at kukb.nl. I was born in Liechtenstein but now I’m a student at the University of North Carolina, Chapel Hill.
I’m normally an hard-working student but this term I had to travel abroad to visit my relatives. I knew I wouldn’t have time to complete my thesis, so I’ve found the perfect solution to my problem – essayerudite.com – write my paper for me.
I had to order my paper, as I was pressed for time to finish it myself. I prefer EssayErudite as my thesis writing service because it’s respected and has a lot of experience in this market.
I received my order on time, with proper style and formatting. (thesis, 65 pages, 5 days, PhD)
I never thought it could be possible to order thesis from an online writing service. But I tried it, and it was successful!
I would doubtless recommend this dissertation writing service to all my friends 😉
RidgeSell
Hi! My name is Ridge and I’m happy to be at kukb.nl. I was born in Luxembourg but now I’m a student at the University at Buffalo SUNY.
I’m normally an industrious student but this half-year I had to travel abroad to visit my relatives. I knew I wouldn’t have time to finish my research proposal, so I’ve found the best solution to my problem – essayerudite.com – college essay help.
I had to order my paper, because I was pressed for time to finish it myself. I chose EssayErudite as my research proposal writing service because it’s respected and has a lot of experience in this market.
I received my order on time, with proper style and formatting. (research proposal, 102 pages, 3 days, PhD)
I never thought it could be possible to order research proposal from an online writing service. But I tried it, and it was successful!
I would undoubtedly advise this write college papers to all my friends 😉
GalenHom
Hi! My name is Galen and I’m happy to be at kukb.nl. I was born in Norway but now I’m a student at the City University of New York.
I’m normally an assiduous student but this semester I had to go abroad to see my folks. I knew I wouldn’t have time to finish my biography, so I’ve found an excellent solution to my problem – essayerudite.com – buy essay.
I had to order my paper, because I was pressed for time to complete it myself. I prefer EssayErudite as my biography writing service because it’s reputable and has a lot of experience in this market.
I received my order on time, with proper style and formatting. (biography, 50 pages, 9 days, University)
I never thought it could be possible to order biography from an online writing service. But I tried it, and it was successful!
I would necessarily advise this research paper writer to all my friends 😉

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *