Persbericht Petitie

Heemskerk, 10 december 2007 Betreft: Petitie Voor het eerst in de geschiedenis roept een Indonesische organisatie de Nederlandse regering ter verantwoording. Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (stichting Comité Nederlandse Ereschulden) eisen erkenning voor de schade en het leed en excuses aan de Indonesische slachtoffers van de Nederlandse regering. Nederlandse troepen hebben in de jaren 1945 tot 1949 oorlogsmisdaden gepleegd in een soevereine staat Indonesia. Een van de oorlogsmisdaden was het executeren van 431 mannelijke burgers en kinderen in de desa Rawagede op West-Java. Op 9 december was het zestig jaar geleden dat zich dit staatsterrorisme voltrok. De Commissie Goede Diensten van de Veiligheidsraad bekritiseerde in 1948 de handelswijze van het Nederlandse militaire gezag, en noemde het optreden in Rawagede “DELIBERATE AND RUTHLESS”. In 1995 werd de zaak Rawagede opnieuw in de Tweede Kamer besproken en opnieuw onder het tapijt geveegd. Tot nu heeft Nederland nagelaten de schade en het leed te erkennen van de nabestaanden van slachtoffers, negen weduwen en vijfentwintig slachtoffers van de desa Rawagede. Behalve Rawagede gaat het natuurlijk ook om de ander desa’s en kampungs. In 1969 verscheen de Oorlogsmisdadennota (Excessennota), waarin een groot aantal schendingen van de mensenrechten plaatsvonden. De stichting overhandigt aanstaande dinsdag 11 december in het gebouw van de Tweede Kamer een petitie aan kamerleden van de commissies defensie en buitenlandse zaken, waarin naar aanleiding van de herdenking van Rawagede de schade en het leed te erkennen en een excuus aan te bieden aan het Indonesische volk. De stichting vraagt aan de kamerlenden om niet meer Oostindisch doof te zijn. De petitie wordt ondersteund door Kerk en Vrede, de werkgroep Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede, de Basisbeweging Nederland en Tweeëndertig Indonesische organisatie. Ook tenminste drie oud-militairen Indonesië gangers en twee Indonesië weigeraars staan sympathiek tegenover de eisen van de stichting. De aanbieding vindt plaats om 13:45 uur in het Kamergebouw. Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda J.M. Pondaag Voorzitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *